Регистрирайки Вашите продукти Вие удължавате техния стандартен гаранционен период с една година.

(Ако желаете да регистрирате два или повече продукта моля въведете всеки сериен номер на отделен ред)